Spelskatten, som har legat stadigt på 18 procent sedan den svenska spellagen trädde i kraft 2019, står nu inför möjliga förändringar. Den svenska regeringen har lagt fram ett förslag om en ökning av punktskatten under 2024, något som möts av kritik från Gustaf Hoffstedt, generalsekreterare för Branschföreningen för Onlinespel (BOS).

Regeringen har planer på att höja spelskatten.

Förslaget från regeringen

Punktskatten har varit konstant på 18 procent sedan 2019, men enligt budgetpropositionen för 2024 har den svenska regeringen lagt fram ett förslag om att höja skattesatsen från 18 till 22 procent, enligt rapporter från Travronden. Skälet bakom detta förslag är att en skattesats över 20 procent anses främja kanaliseringen av spel till licensierade operatörer till minst 90 procent.

Regeringens underlag för förslaget

Regeringen hävdar att det finns starka argument för att öka skatten från 18 till 22 procent. De anser att spelmarknaden i Sverige har stabiliserats sedan omregleringen 2019 och att kanaliseringen av spel har ökat. Regeringen anser att det inte längre finns skäl att vara försiktig med skattesatsen och att 22 procent är en lämplig nivå för att öka finansieringen av statlig verksamhet utan att påverka företag och skattebas negativt.

Denna ökning förväntas generera ytterligare 540 miljoner kronor till den svenska statskassan årligen, om förslaget antas. Planen är att den nya skattesatsen ska träda i kraft den 1 juli 2024.

Påverkan på ATG och travsporten

En ökning av skattesatsen med fyra procentenheter kan få allvarliga konsekvenser för ATG och travsporten. En sådan ökning skulle innebära en extra kostnad på ungefär en kvarts miljard kronor årligen för ATG. Gustaf Hoffstedt, generalsekreterare för Branschföreningen för Onlinespel, uttrycker stark kritik mot regeringens förslag och anser att det är en extremt överraskande höjning.

Hoffstedt kommenterade: “Det känns som att detta kom som en blixt från en klar himmel. Jag är ganska pessimistisk när det gäller att påverka detta beslut. Man kan anta att budgetförslaget är genomtänkt och det kommer att bli en mycket tuff utmaning. Det är beklagligt att finansmarknadsminister Niklas Wykman inte har fört en dialog med spelmarknaden.”

Svensk Travsport om förslaget

Maria Croon, vd för Svensk Travsport, har nyligen fått kännedom om förslaget om en eventuell ökning av spelskatten. Hon uttrycker i en kommentar till Travronden: “Det är svårt att dra några slutsatser i detta tidiga skede, men om detta förslag blir verklighet så kommer det påverka travsporten och hästnäringen negativt på lång sikt.”

Hopp om att förslaget ska dras tillbaka

I ett pressmeddelande på BOS.nu beskriver Hoffstedt de potentiella konsekvenserna av en ökning av spelskatten för spelmarknaden. Han betonar att en sådan förändring kan leda till att kanaliseringen av spel minskar till nivån innan omregleringen av den svenska spelmarknaden 2019.

Hoffstedt är djupt besviken över förslaget och hoppas att regeringen kommer att ompröva det. Han säger: “Den svenska regeringen bör prestera bättre än så här. Vill vill dock understryka att det fortfarande finns tid för att dra tillbaka det presenterade förslaget!”

Avslutande tankar

De senaste förslagen om att höja spelskatten har fått en kylig mottagning från aktörer inom spelindustrin, särskilt från ATG och Branschföreningen för Onlinespel. Det återstår att se om regeringen kommer att lyssna på kritiken och om förslaget kommer att genomföras som planerat den 1 juli 2024. Utvecklingen av spelskatten och dess påverkan på spelmarknaden kommer att vara av intresse för många aktörer inom branschen under det kommande året.